Partnerzy konferencji polskiej prezydencji w radzie UE

Polskie prezydencja w Radzie UE to czas, kiedy kraj przewodniczy Radzie UE. Jest to szczególny czas dla Polski, ponieważ możemy wykazać się jako lider w Europie. Aby to osiągnąć, musi współpracować z innymi krajami i instytucjami.

W tym czasie, nasz kraj będzie współpracował z wieloma partnerami konferencji. Są to:

  • Rada Europy
  • Unia Europejska
  • Europejski Bank Centralny
  • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  • Europejski Komitet Regionów

Wszyscy partnerzy konferencji polskiej prezydencji w Radzie UE są ważni dla sukcesu. Współpracujemy z nimi, aby umożliwić im udział w konferencji i wykazać się jako lider w Europie.